Tájékoztatás - nyitvatartásról
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Téti Takarékszövetkezet ünnepi munkarendje a következő:

 2017.06.01. (csütörtök)
 Zárva
 (könyvelési és pénztári bankszünnap)
 2017.06.02. (péntek) Zárva (könyvelési és pénztári bankszünnap)
 2017.06.03. (szombat) Zárva 
 2017.06.04. (vasárnap) Zárva (ünnepnap)
 2017.06.05. (hétfő) Zárva (ünnepnap)

2017.06.06 – tól: nyitvatartás normál munkarend szerint

Téti Takarékszövetkezet

 
Tájékoztatás - egyesülésről
Ügyfelek tájékoztatása az egyesülésről

A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet és a Téti Takarékszövetkezet küldöttgyűlései 2017. február 24-én elhatározták a három Takarékszövetkezet egyesülését.

A befogadó Takarékszövetkezet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet lesz, a beolvadó Takarékszövetkezetek a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet és a Téti Takarékszövetkezet.

A három pénzintézet 2017. június 1-től, együtt Kisalföld Takarék Szövetkezet név alatt folytatja tevékenységét.
BŐVEBBEN...

 
Tájékoztatás - bankszünnapról
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Takarékszövetkezetünk 2017. június 1-jén és 2-án –egyesülés és közös informatikai rendszerre történő átállás miatt - könyvelési és pénztári bankszünnapot tart.

A bankszünnapokon a kirendeltségeink zárva tartanak, a telefonos és személyes ügyintézés ezeken a napokon szünetel.

A bankszünnapokon beérkező jóváírások, munkabérek, járandóságok 2017. június 6-án kerülnek könyvelésre az érintett lakossági és pénzforgalmi számlákon.

A bankszünnapokkal egyező értéknappal és teljesítési nappal sem papír alapon, sem elektronikus úton nem tudunk megbízást befogadni és teljesíteni, az ezeken a napokon esedékes rendszeres megbízások, csoportos beszedések, hiteltörlesztések, betétlekötések a következő banki munkanapon (2017.06.06-án) kerülnek teljesítésre.

Az ügyfeleink által használt elektronikus csatornák (Netbank) 2017. május 31-én 15 órától 2017. június 6-án 8 óráig nem lesznek elérhetőek.

Bankkártyával történő készpénz felvételre, internetes vásárlásra
és POS terminálon keresztül történő vásárlásra a 2017. május 31-i záró egyenlegnek megfelelő összeg erejéig lesznek jogosultak a bankkártyával rendelkező ügyfeleink.

Egyúttal felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2017. június 5-én pünkösdhétfő munkaszüneti nap miatt tartanak zárva kirendeltségeink.

A bankszünnapot és munkaszüneti napot követő első banki munkanap 2017. június 6.

Tudjuk, hogy ezzel a kényszerű megoldással nehéz helyzetet teremtünk az Önök számára, de más módon nem oldható meg az egyesülő takarékok közös informatikai rendszerre történő átállása.

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását. Kérdés esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Türelmüket előre is köszönjük.

Téti Takarékszövetkezet Igazgatósága

 
Tájékoztatás - elhelyezett megtakarítások biztonságáról
Tájékoztatás
a Téti Takarékszövetkezetnél
elhelyezett megtakarítások biztonságáról

Tájékoztató teljes szövege


 
Agrár finanszírozási lehetőségek


Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya
Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya Plusz
Takarék Hitel Plusz
Területalapú támogatás előfinanszírozása

Tájékoztató

 
Közlemény
A legbiztonságosabb hitelintézetek között a
TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Az OBA biztosításon túl háromszáz milliárd forintnyi tőke védi a takarék betéteseit.

A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013. december 31. napjával tagja lett Magyarország legbiztonságosabban és legátláthatóbban működő hitelintézeti rendszerének, a Takarékszövetkezetek Garanciaközösségének. Az erről szóló oklevelet Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében 2014. december 10-én Budapesten vette át Horváthné Takács Veronika a Téti Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. Az új betétvédelmi közösségben a takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 100 százalékos védelmet éveznek.

A szektor központi bankja, a TakarékBank Zrt. döntése alapján december 5-én 115 szövetkezeti hitelintézet, köztük a TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET részvételével teljes körűen kiépült a takarékszövetkezetek garanciaközössége. A döntés értelmében a Takarékbank, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) és takarékszövetkezeti szektor összes tagja – 115 szövetkezeti hitelintézet – ezentúl egyetemlegesen felelnek egymás kötelezettségeiért.

Az új, minden eddiginél átláthatóbban és biztonságosabban működő betétvédelmi közösség létrejöttét átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. Ennek célja a szektor átvizsgálása, a múltból örökölt problémák orvoslása, a szabálytalanul működő hitelintézetek kiszűrése volt. Ez az átmeneti időszak most lezárult: a garanciaközösséghez csatlakozott intézmények egytől-egyig megfeleltek a vizsgálat szigorú követelményrendszerének, transzparens és biztonságos működésük folyamatos fenntartása érdekében a jövőben egységes kockázatkezelési szabályzatokat alkalmaznak.

A garanciaközösség létrejöttével a TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET betéteseinek megtakarításai mostantól gyakorlatilag 100 százalékos biztonságban vannak. Ennek anyagi fedezetét az is biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Az új rendszerben az integráció egésze, illetve minden egyes, a garanciaközösséghez csatlakozó takarék mögött tehát egységesen közel 300 milliárd forintnyi tőke áll.

A garanciaközösség kiépítése mindemellett kulcsfontosságú feltétele a szövetkezeti hitelintézetek egységes piaci fellépésének, piaci bővülésének, mivel lehetővé teszi a szektorban lévő tőkének a jelenleginél jóval hatékonyabb, csoport szintű felhasználását. A takarékszövetkezetek így a jövőben képesek lesznek nagyobb vállalatok, önkormányzatok és projektek hitelezésére is. Az új, hatékony működési modell révén az ország egyik legbiztonságosabb, legnagyobb hálózatával és piaci részesedésével rendelkező pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.
 
Elszámolási és forintosítási információk
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről 2015.évi_CXLV_tv.alapján_2015.12.22.
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről_2015.12.14.
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről_2015.12.03.
Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről
Tájékoztató levelek
Közlemény a megszűnt egyoldali kondíció módosítással nem érintett forint szerződésekre
Tájékoztatás az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 2.§ (3a) bekezdése, valamint a 2014. évi XXXVIII. törvény 6.§ (2) bekezdése alapján
Ügyfél tájékoztatás Ft hitelek levél kiküldésével kapcsolatban
Tájékoztató 2. (elhatárolt kamat)

Elszámolási és forintosítási tudnivalók - MNB tájékoztató

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről:
•    deviza alapú kölcsönszerződések vonatkozásában
•    forint alapú kölcsönszerződések vonatkozásában
•    deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződések vonatkozásában

Tájékoztató a devizaalapú hitelek törlesztési árfolyamáról:
•    deviza alapú hitelek törlesztési árfolyamának rögzítése

Tájékoztató az elszámolás és szerződésmódosítás jogvita szabályairól:
•    elszámolás és szerződésmódosítás jogvita szabályai

Tájékoztató Árfolyamgátas szerződések módosulásáról:
•    tájékoztató

Kúria törvénnyel kapcsolatos nyomtatványok:
•    Adatváltozást bejelentő nyomtatvány
•    Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéseihez
•    Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
•    Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor
•    Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor
•    Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
•    Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
•    Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban
•    Igény bejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez
•    Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez


Pénzügyi Békéltetői testület előtti eljáráshoz kezdeményezésére szolgáló kérelem minta
•    151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában
•    152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában
•    153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában
Ezen nyomtatványok MNB honlapon belüli pontos elérhetősége

Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok:
•    F1 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1.
•    F2 fogyasztói kérelem - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem
•    F3 fogyasztói kérelem - Kötelezettség fennállása
•    F4 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2.
•    F5 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül helyezése iránti kérelem
•    P1 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolás helyességének megállapítása iránti kérelem
•    P2 Pénzügyi intézményi kérelem - Panasz elkésettsége miatti kérelem
•    P3 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolási kötelezettség fenn nem állása megállapítása
•    P4 pénzügyi intézményi kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül


Tájékoztató a felügyelet honlapján


 
Tájékozató pénzügyi rezsicsökkentésről
Tisztelt Ügyfeleink!

Hazánkban 2014. február 1-től működik a pénzügyi rezsicsökkentés.

Azon ügyfeleink akik nem rendelkeznek bankkártyával, 2014. december 31-ig a pénztári készpénz kifizetés esetén is igénybe vehették a kedvezményt, viszont 2015. január 1-től már csak a bankkártyával végrehajtott készpénz felvételi megbízások esetén érvényesíthető az ingyenesség.
Bővebben...
 
Tájékoztatás - NGM, MNB, Magyar Bankszövetség tájékoztató pénzmosási törvény miatti tényleges tulajdonosi nyilatkozatok pótlásáról

Tájékoztatás

NGM, MNB, Magyar Bankszövetség tájékoztató pénzmosási törvény miatti tényleges tulajdonosi nyilatkozatok pótlásáról

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossági ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban személyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilatkozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

Közlemény


 
Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap

Részesedjen az ingatlanbefektetésekből származó hozamokból!

Kis összeggel is elérhető,
rugalmasan hozzáférhető,
magas hozamlehetőség.

Tájékoztató - Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap

Bővebb tájékoztatásért keresse fel kirendeltségeinket!


 
Tájékoztatás díjvisszatérítésről
Tájékoztatjuk Kedves lakossági Ügyfeleinket, hogy az MNB a Téti Takarékszövetkezettel szemben indított fogyasztóvédelmi vizsgálati eljárás során a H-FH-I-B-254/2014 számú határozatában két díjtétel esetében állapította meg, hogy a Téti Takarékszövetkezet nem a jogszabályoknak megfelelően módosította a díjszámítás módját.

Bővebben: Tájékoztató 
OBA tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap Igazgatótanácsa 2012. március 1-től megszünteti a Betétregisztert és ezáltal bevezetésre kerül egy új kötelezően használandó betétbiztosítási fogyasztóvédelmi embléma.

Bővebben...
 
Nyugdíj-előtakarékossági számla

Már most gondoljon nyugdíjas éveire!


Nyisson Nyugdíj-előtakarékossági számlát és élvezze az előnyöket.


hirdetmény

 
Tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy 2009. április 3-án megjelent „a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról” szóló 2009. évi XIII. törvény, amely korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú szerződésmódosításának lehetőségeit a fogyasztói és a mikrovállalkozói ügyfélkörben.
Bővebben...
 


Partnereink

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Elérhetőségek
Telefon: (96) 561-240
Fax: (96) 561-243
Email: kozpont@tet.tksz.hu
Cím: 9100 Tét, Fő u. 86.
Téti Takarék © 2009.